Η Καθημερινή Επικοινωνία στη Σχέση

Όπως όλοι γνωρίζουν, η καλή επικοινωνία στο ζευγάρι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θετικούς προγνωστικούς παράγοντες της σχέσης. Επικοινωνία όμως δεν αφορά μόνο τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση συγκρούσεων αλλά και τον τρόπο που ένα ζευγάρι επικοινωνεί στη καθημερινότητα του . Ποια όμως είναι τα πιο συχνά προβλήματα που συναντώνται στις «μικρές» συζητήσεις μέσα…