Τι είναι ακριβώς το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθενωσης(burn out syndrome);

Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθενωσης ορίζεται ως μια συναισθηματική κατάσταση στην οποία συνυπάρχουν τα συμπτώματα της συναισθηματικης εξάντλησης, της αποπροσωποποιησης και το αίσθημα της αναποτελεσματικοτητας. Το σύνδρομο αυτό εμφανίζεται σαν συνέπεια χρόνιου στρες που συναντάται συνηθέστερα σε επαγγέλματα φροντίδας, αλλά και σε ορισμένες συνθήκες αυξημένης φροντίδας στο σπίτι όπως είναι η φροντίδα μικρών παιδιών ή ηλικιωμένων.Η…