Ερωτήσεις

Ερωτήσεις

-Πότε ξέρω ότι πρέπει να πάω στον ψυχολόγο; Δε νιώθω καλά τον τελευταίο καιρό αλλά κι αν είναι κάτι περαστικό και απλώς φύγει από μόνο του με το χρόνο;
Ο περισσότερος κόσμος που επισκέπτεται ψυχολόγο, δε το κάνει αμέσως μόλις παρουσιαστούν κάποια συμπτώματα. Το αντίθετο είναι πιο σύνηθες και αποτελεί μάλλον πρόβλημα, δηλαδή να έχει περάσει αρκετός χρόνος προτού λάβει την απόφαση να απευθυνθεί κάπου με αποτέλεσμα η συμπτωματολογία να είναι παγιωμένη και περισσότερο ανθεκτική. Τα καλύτερα κριτήρια είναι η ένταση των συμπτωμάτων, η διασπορά τους στην καθημερινότητα του ατόμου και η αυξανόμενη επιθυμία του απλώς να ¨μιλήσει με κάποιον¨.

-Εγώ θέλω να ¨μιλήσω με κάποιον¨ εδώ και καιρό, αλλά δε θέλω να εμπλακώ σε κάτι μακροχρόνιο για πολλούς λόγους, μεταξύ αυτών και οικονομικούς.
Η γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία, είναι από τη φύση της βραχυπρόθεσμη μορφή θεραπείας. Συνήθως δε ξεπερνάει σε αριθμό τις 20 συνεδρίες, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη ατομικές διαφορές και ανάγκες, οπότε και η οικονομική επιβάρυνση είναι περιορισμένη. Στόχος της γνωσιακής ψυχοθεραπείας δεν είναι να καλλιεργήσει στο θεραπευόμενο μια μακροχρόνια εξάρτηση στη θεραπεία αλλά να τον οπλίσει με τεχνικές που θα του επιτρέψουν σταδιακά να αντιμετωπίζει μόνος του πιθανές προβληματικές καταστάσεις.

-Ζω σε απομακρυσμένη περιοχή/εκτός Αττικής. Πως θα μπορούσαν να γίνουν οι συνεδρίες;
Πλέον υπάρχει η δυνατότητα συνεδριών μέσω skype. Με τη χρήση της τεχνολογίας, οι συνεδρίες ¨από μακριά ¨ δεν διαφέρουν ποιοτικά από τις συνεδρίες με φυσική παρουσία στο γραφείο, χωρίς παράλληλα να γίνεται έκπτωση στην εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα που απαιτούν και οι δυο μορφές συνεδριών.

-Πιστεύω ότι θα ωφελούσαν το παιδί μου κάποιες συναντήσεις με έναν ειδικό. Μήπως όμως έτσι ¨στιγματιστεί¨ και νομίσει ότι ¨έχει πρόβλημα;¨
Όταν ο ψυχολόγος απευθύνεται σε ένα παιδί ή σ’ έναν έφηβο, αλλάζει το πλαίσιο της δουλειάς του υιοθετώντας περισσότερο την ιδιότητα του ¨φίλου με ειδικές γνώσεις¨ και λιγότερο του ειδικού. Αντίστοιχα, χρησιμοποιούνται μέσα και τεχνικές που τραβούν τη προσοχή του παιδιού μακριά από το ¨γιατί είμαι εδώ;¨ και την επικεντρώνουν σ’ αυτά που μαθαίνει και που ξεκλειδώνουν όσα δε μπορούσε να πει ενεργοποιώντας έτσι τη θεραπεία του.

-Πόσο σημαντική είναι η θεραπευτική σχέση; Πως θα επιλέξω τον κατάλληλο θεραπευτή για μένα;
Η θεραπευτική σχέση είναι όντως σημαντική για την θετική έκβαση της θεραπείας, την οποία μπορεί να διευκολύνει ή να εμποδίσει. Επίσης είναι μια σχέση αμφίδρομη. Γι’ αυτό ο βασικότερος στόχος των πρώτων συνεδριών είναι να διαπιστωθεί και από τις δυο μεριές αν μπορεί να αναπτυχθεί μια θετική θεραπευτική σχέση. Ο θεραπευόμενος είναι καλό να νιώθει ότι έχει απέναντι του έναν ειδικό που εκπέμπει ενσυναίσθηση, δηλαδή την ικανότητα να ¨μπαίνει στη θέση του άλλου¨, οικειότητα και τη πεποίθηση ότι κατέχει επαρκώς το αντικείμενο του, δηλαδή ότι μπορεί να τον βοηθήσει. Αντίστοιχα, και ο ψυχολόγος πάντα χαίρεται να συναντά θεραπευόμενους με πραγματική επιθυμία για αλλαγή σε κάποιους τομείς της ζωή τους και με επαρκή ικανότητα ενδοσκόπησης.