Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Τις υπηρεσίες του ψυχολόγου μπορεί ένας ενήλικας να αναζητήσει τόσο για τον ίδιο όσο και για ένα παιδί/έφηβο. Παρακάτω συναντώνται οι συνηθέστεροι λόγοι επίσκεψης στο γραφείο του ειδικού:

Για τον ενήλικα
-συμπτώματα κατάθλιψης: μειωμένη ενέργεια, μελαγχολική διάθεση, απουσία ευχαρίστησης από δραστηριότητες, αίσθημα ¨κενού¨ και ματαιότητας.
-αγχώδεις διαταραχές: κρίσεις πανικού, αγοραφοβία, άγχος υγείας, ιδεοληψίες- ψυχαναγκασμοί, κοινωνική φοβία.
-προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις: αυτά μπορούν να αφορούν τη προσωπική σχέση/γάμο ή/και τις ευρύτερες φιλικές σχέσεις.
-θέματα χαμηλής αυτοπεποίθησης
-προβλήματα διαχείρισης θυμού, και
-συμβουλευτική γονέων: αναζήτηση αποτελεσματικότερων τεχνικών διαπαιδαγώγησης.

Για το παιδί/έφηβο

-τάσεις μελαγχολίας: είναι χαρακτηριστική η εικόνα του αποσυρμένου παιδιού/εφήβου
-άγχος: με φοβίες, άγχος για το σχολείο, ιδεοψυχαναγκαστική- καταναγκαστική συμπεριφορά, τάσεις προσκόλλησης
-προβλήματα κοινωνικοποίησης: μειωμένη σχολική προσαρμογή και αδυναμία δημιουργίας φίλων
-μαθησιακά προβλήματα: πρώτα γίνεται διάγνωση-αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών ή/και ΔΕΠ-Υ και έπειτα δημιουργείται πρόγραμμα αποκατάστασης τους
-επαναστατικότητα στην εφηβεία: όταν υπάρχουν συγκρούσεις στην οικογένεια και αναζητείται η παρέμβαση του ψυχολόγου ώστε να μειωθούν αρνητικές προεκτάσεις.